nationaal register webarchieven

Frequently Asked Questions


Waarom wordt er niet doorgelinkt naar de gearchiveerde websites?

Het register is alleen een bron van metadata. Er wordt niet doorgelinkt naar de gearchiveerde pagina’s, omdat in de meeste gevallen deze websites niet opnieuw online getoond mogen worden vanwege auteursrechten op de oorspronkelijke pagina. Het is wel mogelijk om in het register door te klikken naar een link van de archiverende organisatie om te zien of en hoe de gearchiveerde content wel inzichtelijk is.


Wat betekenen de getoonde metadatavelden?

Archieforganisatie: Dit is de organisatie die het webarchief beheert. Dit kan bijvoorbeeld de KB, de nationale bibliotheek of Beeld en Geluid zijn. In de praktijk zal dit meestal de organisatie zijn waar je voor werkt.

Naam: Dit is de naam van de website of van de organisatie die erachter zit. Soms is dit niet duidelijk uit de URL van de website af te leiden. Het duidelijk invullen van de naam van een website kan een gebruiker later helpen bij het zoeken. Bijvoorbeeld: ns.nl is de website van Nederlandse Spoorwegen. Door dit uit te schrijven onder de ‘naam’ van de website kan een gebruiker de website ook vinden als hij zoekt op ‘spoor’.

Website url: Dit is het adres van de gearchiveerde website.

Periode: Dit zijn de jaartallen waartussen de website is gearchiveerd. Dit kan dus zijn van 2007 tot 2012. Als de website nog steeds jaarlijks wordt gearchiveerd (bijvoorbeeld), dan laat je het laatste jaartal leeg.

Interval: Dit is de interval waarmee de website wordt gearchiveerd. Dit kan bijvoorbeeld ‘dagelijks’, ‘jaarlijks’ of ‘eenmalig’ zijn.

Archiveringstool: Dit is het veld waar de naam van de tool staat die wordt gebruikt om de website te archiveren. Het is een dropdownmenu waarin de meest voorkomende tools genoemd staan.

Reden: Hier staat de reden voor archivering. Dit kan kortweg ‘archiefwet’ zijn of ‘collectievorming’.

Toegang: Dit veld geeft aan in hoeverre de gearchiveerde pagina toegankelijk is. Is de gearchiveerde website bijvoorbeeld opnieuw online toegankelijk of alleen onsite bij de organisatie zelf in te zien.  

Opmerkingen: Hier kunnen nog eventuele opmerkingen worden geplaatst over de gearchiveerde website die op een andere plek niet pasten.


Wat moet ik doen als mijn archiveringstool niet in het dropdownmenu voor komt?

In het dropdownmenu staat een aantal van de veelgebruikte tools voor het archiveren van websites. Het kan natuurlijk zo zijn dat je gebruik maakt van een tool die nog niet in dit lijstje voorkomt. Neem in dat geval contact met ons op via het contactformulier zodat de tool aan het menu kan worden toegevoegd.


Waarom zie ik in het overzicht niet alle metadata?

Dit is gedaan om het register leesbaar en overzichtelijk te houden. Als je op de naam van een gearchiveerde pagina klikt, krijg je meer metadata te zien. Als je wel wilt zoeken of filteren op de metadata die niet op de hoofdpagina staat, dan kun je een csv-export maken. Daarin worden wel alle velden meegenomen.


Kan ik als archieforganisatie de metadata van mijn collectie geautomatiseerd up-to-date houden?

Ja. Voor grotere webarchieven, of leveranciers die meerdere webarchieven bedienen, is er de mogelijkheid via een API de data van de relevante collecties op het register bij te werken. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.


Ik heb een vraag over het Register. Aan wie kan ik die stellen?

Neem contact met ons op via het contactformulier. Wij zorgen dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt.